פרסום תמיכה ברכישת מרסקות גדם גדולות לריסוק גדמי מטעים לשנת 2019‎


לפניכם תמיכה ברכישת מרסקות גדם גדולות לריסוק גדמי מטעים לשנת 2019 של משרד החקלאות: לחצו כאן לקריאת הנוהל.מטרת התמיכה:צמצום בעיית המפחמות, הפולטות עשן וגורמות לזיהום סביבתי. המפחמות משמשות לייצור פחם בשיטה שגורמת לזיהום אוויר קשה המהווה מפגע סביבתי ובריאותי. על רקע זה הועמד תקציב רב שנתי בסך של 6 מלש"ח לשנים 2016 – 2018, שנועד לסייע בהשקעות לטיפול בגדמים והוא העומד ביסודו של נוהל זה ולצורך השגת המטרות הבאות:
  • מניעת המפגע מראש - עידוד המגזר החקלאי לטפל בגדמי המטעים באמצעות ריסוקם, באופן שימנע את הצורך בשריפתם.
  • מיחזור פסולת הגדמים – מטרת משנה היא לתמרץ את הפיכת הגדם למקור ליצירת אנרגיה מתחדשת (כדוגמת: יצירת פחמים, כופתיות לייצור חשמל, מרכיב בתערובת קומפוסט וכדומה). לשם השגת מטרה זו יוכרו גם השקעות למחזור פסולת הגדם, כאמור.
  • הקמת פתרונות קצה אלטרנטיביים לשריפת הגדם במפחמה וזאת קרוב ככל האפשר לשטחי המטע, למשל: מפחמה ידידותית לסביבה.
נוהל זה מאפשר הגשת בקשות לשנת 2019 על יתרת התקציב שנשארה.שיעור התמיכה: גובה התמיכה יהיה בשיעור של עד 50% מההשקעה המאושרת.היקף השקעה מקסימאלי: עד 1 מלש"ח.ניתן להגיש בקשות עד ליום ה-14.11.19 או עד גמר התקציב, המוקדם מביניהם.