4.6.19: יום עיון בנושא קידום רשות שווה ליועצות לקידום נשים