כנס שותפות אזורית לניהול מערכות אקולוגיות 20.02.20


בכנס ייבחנו מודלים שונם לניהנול אזורי ושותפויות בין עיר ואזור:
הזדמנויות הצלחות אתגרים ומבטח לעתיד
הכנס יתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים

תכנית כנס העיר והאזור 20.2.pdf