דבר מנכ"ל


מ"ר איציק אשכנזי מנכ"ל מרכז השלטון האזורי בישראלמרכז השלטון האזורי בישראל פועל למען כלל המועצות האזוריות בישראל. השגת יעדיהן המשותפים של המועצות, הדאגה לרווחת תושביהן, וקידומן במישור המקומי והלאומי – הן תמצית שליחותי. האתגרים והמשימות שלפנינו אינם מעטים: החל בהעשרת חיי הקהילה במרחב הכפרי ושמירת אופי הקהילות נוכח גידולן; המשך בשמירת האיזון בין אדמות חקלאיות לאדמות מגורים ומסחר; וכלה בהסדרת השימוש החורג בקרקעות חקלאיות, והאתגרים הביטחוניים הניצבים בפני המועצות השונות. כל אלו עומדים לנגד עיניי, יום-יום, ומהווים את משימתנו העיקרית.

 

העמידה באתגרים שלפנינו מחייבת הסתגלות לעידן החדש. בתוך כך, אנו מצעידים את מרכז השלטון האזורי בישראל למאה ה-21, והופכים אותו חדשני, יוזם ואקטיבי, במסגרת רה-ארגון מקיף שיזמנו. כל זאת, על-מנת להיות שירותיים יותר, עדכניים יותר, יעילים יותר. הצלחתנו מתאפשרת תודות לשיתוף הפעולה הפורה וההדוק למול המועצות, אנשי המקצוע המעולים שלרשותנו, והשפעתנו בקרב דרגי הממשל.

 

אני, ואנשי המרכז שלצידי, ניצבים לרשותכם בכל עת, לשם עמידה במשימתנו המשותפת.

שלכם,

איציק אשכנזי

מנכ"ל מרכז השלטון האזורי בישראל