14.03.2020 מסמך הנחיות למנהלי בתי הספר העל יסודיים - אגרת מספר 2