14.03.2020: עבור מכלולי הנדסה ולוגיסטיקה: שלבי ההיערכות לפנדמיה של שפעת/קורונה בישראל