13.03.2020 מכתב מהמשרד לבט"פ: המאמץ הלאומי למניעת התפשטות נגיף הקורונה בישראל הטלת קנסות - מנהליים בגין הפרת הוראות צו בריאות העם על ידי עובדי רשויות מקומיות