14.03.2020 חוזר מנכ"ל – היערכות שירותי הרווחה להתמודדות עם נגיף הקורונה – חוזר מס' 5