הנחיות לעובדים בערבית ובעברית בנושא הקורונה, נכון ליום ראשון 15.3.20