15.03.20 הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 15 במרץ 2020