13.03.20 רציפות תפקודית של ענף החקלאות – לאור הגבלות בגין אירוע נגיף הקורונה