16.3.20 מידע ממשרד הבריאות למוקדי הרשויות המקומיות