14.3.20 הנחיות משרד החינוך, מינהל חברה ונוער בנושא טיולים, הפעילות הבלתי פורמלית