15.03.20 היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה ריכוז הנחיות מס' – 4 נכון ליום 15.03.2020 בשעה 20:00