15.03.20 היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה ריכוז הנחיות מס' – 3 נכון ליום 15.02.2020 בשעה 14:00