16.03.20 שחרור תקציבים מעוכבים לרשויות המקומיות של משרדי הממשלה