16.03.20 משרד החינוך: איסור על העסקת בני נוער מתנדבים