הנחיות הממשלה למועצות ולתושבים נכון ליום שלישי 17.3.20 שעה 10:00