17.3.20: הנחיות מעודכנות לרגע זה: אין לפתוח מסגרות לילדי עובדים חיוניים; אין לשלוח סייעות צמודות לבתי תושבים