17.3.20: מדריך שני לרשויות המקומיות, משרד הפנים


חברים יקרים ברשויות המקומיות,

*מצורף מדריך מעשי שני.  הפעם נתמקד בצעדים המיידיים שיש לנקוט במעבר לקראת מתכונת חירום המתוכננת מחר (18.3.20).*

המדריך מהווה קובץ המלצות המבוסס על תובנות מהשטח - וכך יש להתייחס אליו - לא מדובר בהנחיות.

ברור כי מדובר בשלב קריטי בהתמודדות עם המשבר בייחוד כאשר חלק מן ההנחיות עדיין מצויות בשלבי הכנה ואתם נדרשים להיערך במקביל לכן אנחנו מצפים  שהמדריך הזה יסייע בתהליכי התכנון וקבלת ההחלטות.      

התמקדנו הפעם ב -5 נושאים עיקריים:

כח אדם חיוני, חיזוק המוקד הרשותי (בצענו כאן העמקה בדגש על פעולות שרשויות בהן לא קיים מוקד יכולות לבצע), הגדרת שירותים חיוניים, סיוע לאוכלוסיות בסיכון והערכת מצב תקציבית.

תודה לרועי דהן שריכז את המידע ולכל המנכ"לים שהתגייסו לתרום מהידע והניסיון שלהם.

אנא המשיכו לשלוח אלינו שאלות, הערות וציפיות למדריכים הבאים. 

בהצלחה בהתמודדות ובשורות טובות

אדית בר, ראש מינהל הפיתוח במשרד הפנים.

מדריך שני לרשויות - קורונה - מעבר להפעלת כא חיוני - 17-3-20 1700.pdf.pdf