17.3.20: היערכות לעבודה במתכונת חירום, שכר וכ"א; השלטון המקומי+ממ"א+מ. הפנים