25.3.20: מכתב לשר האוצר בנושא הקפאת הליכי הסדרת עסקאות ברמ"י