24.3.20: מזכיר הממשלה: תקנות שעת חירום דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה


מצורף בזאת מכתבו של מזכיר הממשלה, צחי ברוורמן מיום 24.3.20: