26.3.20:מכתב להבטחת מוגנות קורבנות עבירות מין ואלימות