28.3.20:מל"ל-מרכזי ורשתות קניות משותפים במרחב יו"ש וכניסת פלשתינים ליישובים