27.3.20:עדכון חדר מצב היערכות למניעת התפשטות נגיף הקורונה