28.3.20:עדכון חדר מצב ליום שבת שבת היערכות למניעת התפשטות נגיף הקורונה