29.3.20 מכתב מרכז המועצות לשר האוצר,שר הכלכלה ושר התיירות בנושא סל פיצויים לתיירות במרחב הכפרי