25.3.20 החלטת רשות מקרקעי ישראל - הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים


רצ"ב החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל כהוראת שעה בדבר הצבת מבנים למגורי עובדים זרים ללא צורך בעסקה הדרושה לכך, ללא תשלום וללא הפקדת הערבות הנדרשת לפינוי.

הוראה זו תעמוד בתוקפה עד ליום 31.7.2020.

ראו למטה את דברי ההסבר של מנהלת אגף לשימושים חקלאיים

מילכה

שלום לכולם,

אני מבקשת לעדכן אתכם וליידע באמצעותכם בדבר החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל המאפשרת הצבת מבנים יבילים נוספים לעובדים זרים כחלק מההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה.

החלטת ההנהלה הינה הוראת שעה המאפשרת מבחינת הרשות הצבת מבנים ללא צורך בעסקה הדרושה לכך, ללא תשלום וללא הפקדת הערבות הנדרשת לפינוי.

הוראה זו תעמוד בתוקפה עד ליום 31.7.2020. הצבת מבנים יבילים .pdf