12.4.20:הנחיות למעסיקי עובדים פלשתינאים בתקופת קורונה