12.4.20 - מכתב פניה לראש הממשלה בנושא סיוע לחברי הקיבוץ