19.4.20:דגשים להסעות תלמידים בכפוף להנחיות משרד הבריאות