20.4.20:הנחיות התנהגות לבעלי חנות ולציבור המבקרים בחנות