27.4.20:טיוטת תקנות להפצה להערות הציבור משרד הפנים