3/5/20:שיפוי ארנונה לרשויות המקומיות בתקופת הקורונה