17.5.2020:נוהל הסעות תלמידים לאור הנחיות משרד הבריאות