מתווה החינוך שהציע מרכז המועצות לקבינט קורונה, לימודים בקפסולות ביישובים, בשטח פתוח ובמבנים ציבוריים