16.11.2020: הודעות משרד החינוך בדבר קיזוז מקדמות בהסעות בחינוך בין השנים 2016-2019