פגיעה בביטחון האישי והבריאותי של התושבים ביישובים הסמוכים לקו התפר בקשה לפגישה דחופה