מהעיתונות: מרכז המועצות האזוריות יזם והוביל את הדרישה ללמידה במרחב הפתוח. ההצעה אושרה