02.12.2020 השתתפות הרשויות המוניציפליות בסיורים ללא תשלום מטעם משרד התיירות