7.12.2020: הפסקה דה-פקטו של יבוא רכבים תפעוליים עקב הוראת נוהל של משרד התחבורה