16.12.2020: פרסום המדד החברתי -כלכלי 2017 והפגיעה הקשה ברשויות המקומיות