מכתב לרשויות המקומיות בנושא מיזם בטחון תזונתי למשפחות מוחלשות