פגיעה קשה בביטחון התושבים ביישובים הסמוכים לקו התפר