תיקון למתווה התיכונים המותאם לחיסון אוכלוסיית המורים ותלמידי יא'-יב'