שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
היוועצות ציבור לצורך בחינת עדכון תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005 קולות קוראים 31/10/2022 02/11/2022
הייפורט שוהם: מכרז קבלנים 11/10/2021 10/11/2021

חזור למכרזים פעילים