דלג לתוכן העמוד

בעלי תפקידים במרכז השלטון האזורי

בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

טבלת אנשי קשר - בעלי תפקידים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שי חג'ג' יו"ר 03-6929923 shay@azoriot.co.il
איציק אשכנזי מנכ"ל 03-6929923 lishkat@azoriot.co.il
אור קובי מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל 036929923 lishkat@azoriot.co.il
מאי חסון מזכירת תחום תכנון וקרקעות, ביטחון, חקלאות ואיכות הסביבה 03-6929018 may@azoriot.co.il
ליאורה ברנס מזכירת תחום חינוך, רווחה , קהילה וכלכלה 03-6929918 liora@azoriot.co.il
גילה קמר טרגרמן דוברת 08-9929420/1 kamargil@gmail.com
הילה אקרמן מנהלת אגף חקלאות ואיכות סביבה 036929018 hila@azoriot.co.il
מילכה כרמל מנהלת אגף תכנון וקרקעות 03-6929018 milka@azoriot.co.il
אלון ביטון מנהל אגף חירום וביטחון 03-6929018 alon@azoriot.co.il
ד"ר אסנת אייל מנהלת אגף חינוך, רווחה וקהילה 03-6929918 osnat@azoriot.co.il
ארנון בירן מנהל אגף תיירות 03-6929018 arnon@azoriot.co.il
הילית בן צבי מנהלת אגף שוויון מגדרי 052-5859827 hilitb@tkz.co.il
הדסה אלמוג יועצת כלכלית 03-6235286 hadasaa@mashcal.co.il
לירון גרינברגר מנהלת אגף שכר והסכמי עבודה 050-6222653 lirong@masham.org.il