ביום 4.11.21 התקיים סיור מטה מרכז השלטון האזורי מול מטה מועצה אזורית עמק יזרעאל בראשות אייל בצר.

במסגרת הסיור הוצגו האתגרים השונים בחקלאות, ביטול החלטה 2050 להקמת שדה תעופה בינלאומי ברמת דוד, עדיפות לאומית, היטלי השבחה, גבולות וחלוקת הכנסות ובנוסף הוצג בביקור באופן מרתק מודל לקיום משותף של יהודים וערבים המבוסס על יצירת היכרות והסרת מחיצות.