מרכז המועצות האזוריות מפעיל שני גופים מרכזיים:

1. הוועדה החקלאית
פועלת לחיזוק החקלאות והמרחב החקלאי בהיבטים אזוריים וארציים.

מטרות הוועדה:

 • קידום סביבה חקלאית המשתלבת במציאות החדשה של המרחב הכפרי.
 • הצגת החקלאות כנדבך בשמירה על השטחים הפתוחים ותרומות המערכת כתומכת סביבה וספק שרותי מערכת.
 • שימור המרחב הכפרי עם אופי חקלאי.
 • העצמה ושימור של דור המשך.
 • קידום החקלאות כערך- חינוך לערכים ואהבת הארץ, חקלאות מזינה, מיישבת ומקיימת.

בוועדה חברים יו"רים ורכזים של ועדות חקלאיות במועצות האזורית.

2. צוות מקצועי לניהול המרחב החקלאי

פועל לקידום התפישה המרחבית/אזורית, דרך חיזוק הועדות החקלאיות ויכולתן לפעול במרחב החקלאי. הצוות מתכנס באופן תדיר ועוסק במגוון הנושאים, הקשורים לקשר בין המועצות לחקלאות וכן מהווה כצוות תגובות.

תחומי הפעילות של שני הגופים:  

 • ייצוג החקלאות במועצות מול משרדי הממשלה ובכל המוסדות החקלאיים.
 • מעורבות בהליכי חקיקה ותקינה בחקלאות.
 • קביעת מדיניות רב-שנתית לחקלאות במרחב הכפרי.
 • תאום ושיתוף פעולה עם ארגונים חקלאיים.
 • חיזוק ושימור ענף החקלאות במועצות האזוריות בישראל.
 • קידום ממשקים של חקלאות וסביבה.
 • חיזוק הקשר בין התושבים לחקלאים ולחקלאות.
 • הכשרות של וועדות חקלאיות.

חברי הוועדה

שם ומשפחה תפקיד מועצה מייל
עובד נור ראש מועצה ויו"ר הועדה הגלבוע oved@hagilboa.org.il
דוד יפרח ראש מועצה  שדות דן chani@sdan.org.il
אייל בלום ראש מועצה ערבה תיכונה eyalblum@arava.co.il
דני מורביה ראש מועצה לכיש tzila@lachish.org.il
אייל בצר ראש מועצה עמק יזרעאל eyalb@emekyizrael.org.il
דוד אלחייני ראש מועצה בקעת הירדן j-v@jordanvalley.org.il
       
ירון פרידמן מנכ"ל  חוף הכרמל yaron@hcarmel.org.il
עזרא סידרנסקי מנכ"ל תאגיד מים מנשה ezra@menashe.co.il
איציק להב מנכ"ל תאגיד מים לב השרון meilev@walla.co.il
מנשה דוד גזבר  עמק חפר MENASHED@HEFER.ORG.IL
ציון דקו רכז ועדה חקלאית עמק המעיינות tzion@maianot.co.il
משה בן שחר (טושקו) רכז ועדה חקלאית מגידו toshko@mhk.co.il
דודי קדוש רכז ועדה חקלאית תמר dudi@ma-tamar.co.il
אבי רמות רכז ועדה חקלאית חבל אילות water@ardom.co.il
ויאר נועם רכז ועדה חקלאית בקעת הירדן hakl@jordanvalley.org.il